Flekkefjord Opplæringssenter AS

Trøngsla 11
4400 Flekkefjord

38 32 41 00
fos@fos.no

Besøk nettside

Anleggsmaskinfører (fagbrev etter §20)

Anleggsmaskinfører (fagbrev etter §20)

BE

BE

C

C

C1

C1

C1E

C1E

CE

CE

D

D

D1

D1

D1E

D1E

DE

DE

Løyvekurs

Løyvekurs

Maskinfører

Maskinfører

T

T

Truckfører

Truckfører