Aprilspøk: Nye EU-regler. Det blir krav om passasjerkurs for alle bilpassasjerer.

Vi ser nærmere på de nye reglene for krav til bilpassasjerer, og hva de betyr for deg.

Det kommer stadig strengere krav til føreropplæringen og sjåførene. I det siste har vi blant annet fått utvidet pensumet med tunnelkjøring, og fått høre at sjåfører må tilfredsstille stadig strengere helsekrav. Kravene kommer fra EU og skyldes at man i ulykkesstatistikk har funnet potensiale for å få ned antall ulykker på veiene i Europa.

Nyere undersøkelser har nå vist at passasjerer er involvert i et svært høyt antall ulykker, og man har derfor bestemt at bilpassasjerer og deres kunnskapsnivå skal være neste fokus- og satsingsområde i trafikken. Fordi de potensielle fordelene med økt kompetanse blant passasjerer er så store, har den nye EU-forordningen 007/42 blitt hasteinnført ved vedtak i EU-parlamentet. Gjennom EØS-avtalen er disse nye reglene nå også blitt en del av norsk lovverk.

Bloggen fortsetter etter annonsen

Teoriprøven for bil

Skal du ta førerkortet? Da må du ta teoriprøven. Med våre øvelsesprøver er du godt forberedt før du tar teoriprøven hos Statens Vegvesen.

Prøv gratis nå

Alle må gjennomgå en ny teoriprøve hos Statens Vegvesen for å lovlig kunne være passasjerer i personbiler. Det er ikke enda klart hva bøtenivået vil bli om man blir tatt som passasjer uten å ha bestått teoriprøven, eller når politiet vil begynne å håndheve de nye reglene.

Vi har allerede gått gjennom læreplanen, og har nå laget en teoriprøve som forbereder deg til å ta den obligatoriske teoriprøven for bilpassasjerer.

Test om du er klar til å være bilpassasjer, ta prøven nå!