Teoriprøven for bil

Klasse B

Visste du at halvparten stryker på teoriprøven? Her kan du som skal ta førerkort klasse B teste dine kunnskaper og se hvordan du ligger an.

Våre priser

 • Dagspass

  • Tilgang til skiltprøve
  • Rask brukerstøtte
  • Fasit på alle oppgaver
  • App til Android, iPhone og iPad
 • 10 dager

  • Mye for pengene
  • Tilgang til skiltprøve
  • Rask brukerstøtte
  • Fasit på alle oppgaver
  • App til Android, iPhone og iPad
 • Månedspass

  • Tilgang til skiltprøve
  • Rask brukerstøtte
  • Fasit på alle oppgaver
  • App til Android, iPhone og iPad

Tilbakemeldinger fra kunder

Vi har samlet noen tilbakemeldinger som våre kunder har gitt oss. Se alle tilbakemeldingene fra våre kunder.

Gaute Rønningen
Gaute Rønningen
bestod teoriprøven for bil
Prove.no hadde mange veldig gode og relevante spørsmål for teoriprøven. Jeg startet med en del feil ved første gjennomgang, brukte boka litt og så prøvde jeg på nytt til alt stemte. Da jeg ikke hadde noen feil lenger gikk jeg ned på trafikkstasjonen og bestod på første forsøk. Veldig bra side som anbefales sterkt, dog bare hvis man kjøper tilgang; demo testene får man dessverre litt for lite ut av.
Tonje Ying Lee
Tonje Ying Lee
bestod teoriprøven for bil
Prøve.no er en utrolig bra øvingsside til de som skal ta teoriprøven! Mange av spørsmålene var relevante, og hjalp meg veldig med å bestå teoriprøven. Bestod prøven på første forsøk med 3 feil, og er utrolig fornøyd med det. Mange av spørsmålene som kommer på prøven samsvarer med spørsmål som finnes på prøve.no, noe som hjelper veldig mye.

Dine resultater

Henter resultater...

Ikke nok data

Du har ennå ikke tatt denne prøven nok ganger til at vi kan vise din statistikk. Du må ha tatt minst 2 prøver før statistikken dukker opp.

Her kommer din statistikk

Vi setter sammen en fin statistikk som gjør det enkelt å se fremgangen din over tid. Lag en konto for å se dine resultater.

[[passed*100|number:0]]% bestått
[[passed*100|number:0]]% bestått
100%
80%
60%
40%
20%
0%
[[result]]

Hva får jeg?

Du får tilgang til alle oppgavene våre for teoriprøven for bil, klasse B. I dag har vi 603 oppgaver tilgjengelig i denne klassen.

I tillegg får du tilgang til alle våre teoriprøver i andre klasser, blant annet vår skiltprøve med hele 153 oppgaver. Skiltprøven er et kjempegodt hjelpemiddel for å lære deg betydningen av trafikkskiltene.

Teoriprøven for bil er organisert i 9 forskjellige tema, som du kan lese mer om under.

Hvordan fungerer det?

Tilgangen starter i det øyeblikket du betaler, og er gyldig ut den perioden du har betalt for. Tilgangen kan ikke settes på pause.

Når du har betalt og er innlogget, gir nettsiden deg automatisk tilgang til alle oppgavene. Når du starter en prøve kan du velge enten en kort prøve (10 oppgaver) eller en fullstendig prøve (45 oppgaver). Nettsiden velger da tilfeldig ut riktig antall oppgaver fra hele vår database med oppgaver.

Underveis i prøven får du se fasiten på oppgavene, med en forklaring. Noen oppgaver har også ekstra bilder når du ser fasiten, slik at du får sett situasjonen fra en annen vinkel.

På slutten av prøven får du en oppsummering på om du stod eller ikke. Du kan ha maksimalt 7 feil (av 45 oppgaver) for å bestå prøven.

Temaer

Vi dekker alle 9 temaene som er beskrevet i læreplanen.

 • Fører og eiers ansvar

  • Registrering av kjøretøy (vognkort)
  • Eierforhold
  • Førerkortforhold
  • Forsikring og økonomiske forhold
  • Vilkår for øvelseskjøring
  • Offentlige reaksjoner ved overtredelse
 • Mennesket i trafikken

  • Sansemessige begrensninger, syn, hørsel og å vurdere fart
  • Sanse, oppfatte, avgjøre og handle
  • Eldre og uføre
  • Barn i trafikken
  • Tretthet, sykdom, rus og andre distraksjoner
  • Grunnregelen for trafikk (Vegtrafikklovens §3)
 • Teknisk om kjøretøy herunder lasting

  • Forskriftsmessig og forsvarlig stand
  • Bremser
  • Hjul og dekk
  • Styring
  • Lys
  • Sikkerhetsutstyr
  • Varselsinnretninger
  • Tilhenger
  • Last
 • Vikeplikt

  • Trafikkreglenes § 7
  • Fri veg
  • Vike- og stoppskilt
  • Inn- og utkjøring på forkjørsveg
  • Rygging
  • Buss og busslommer
 • Regulering av trafikk

  • Politi
  • Lyssignaler
  • Skilt, herunder:
   • Fareskilt
   • Forbudsskilt
   • Vikeplikt- og forkjørsskilt
   • Opplysningsskilt
   • Påbudskilt
   • Vegvisningsskilt
  • Vegoppmerking
  • Stans og parkering
  • Spesielle regler for motorveg og motortrafikkveg
  • Jernbaneplanovergang
 • Plassering av kjøretøy

  • Sikkerhetssoner, herunder:
   • Bremselengde og -tid
   • Reaksjonslengde og -tid
   • Stopplengde og -tid
  • Vise andre hvor en vil kjøre:
   • Flerfelts veg
   • Rundkjøringer
   • Envegskjøring
   • Bred veg
   • Smal veg
   • Kollektivfelt
   • Forankjørende
   • Kryss
  • Signal og tegn
 • Fremkommelighet

  • Valg av fart i forhold til sikt og veg
  • Slippe frem andre trafikanter
  • Forventet adferd fra andre
  • Forbikjøring (å kjøre forbi og å bli forbikjørt)
  • Fletting og feltskifte
 • Kjøring under spesielle forhold

  • Kjøring i mørke
  • Vanskelige siktforhold
  • Vanskelige føreforhold
  • Glatt føre
  • Våt vegbane
 • Trafikkulykker, uhell og miljø

  • Førstehjelp
  • Sikring av skadested
  • Plikter ved ulykker
  • Ulykker som samfunnsproblem
  • Bilismen som miljøproblem
  • Ulykkesårsaker