Teoriprøven for moped

Klasse M

Drømmer du om stor motorsykkel eller er du bare på jakt etter et hendig transportmiddel? Er du klar for Trafikkstasjonens krevende prøve?

Våre priser

 • -50%

  Dagspass

  • Personlig veiledning
  • Rask brukerstøtte
  • App til Android, iOS og Windows
  • Fasit på alle oppgaver
  • Opplesning av alle oppgaver

  20 kr

  Førpris: 40 kr

  Kjøp
 • Ukespass

  • Personlig veiledning
  • Rask brukerstøtte
  • App til Android, iOS og Windows
  • Fasit på alle oppgaver
  • Opplesning av alle oppgaver
 • Månedspass

  • Personlig veiledning
  • Rask brukerstøtte
  • App til Android, iOS og Windows
  • Fasit på alle oppgaver
  • Opplesning av alle oppgaver

Tilbakemeldinger fra kunder

Vi har samlet noen tilbakemeldinger som våre kunder har gitt oss. Se alle tilbakemeldingene fra våre kunder.

Merethe Viste
Merethe Viste
bestod teoriprøven for moped
Jeg syntes at prove.no var ei veldig bra side, fikk samme spørsmål på teoriprøven som jeg fikk når jeg skulle ta lappen på ordentlig :)
Svein Erik Aune
Svein Erik Aune
bestod teoriprøven for moped
Veldig bra, nyttig for å opppnå målet.

Hvorfor velge Prøve.no?

Apper til iOS og Android

Med våre mobilapper kan du øve deg der du er, når du vil!

PS! Nettsiden er selvfølgelig mobiltilpasset også, så du kan bruke den om du vil...

Last ned fra App Store Last ned fra Google Play

Nyhet! Personlig veiledning

Når du kjøper 30 dager tilgang fra oss, kan vi svare deg på de spørsmålene du måtte ha om kjøreopplæringen.

Vi har over 10 års erfaring med trafikkopplæring, og er beredt til å hjelpe deg når du trenger det.

PS! Vi har også vanlig brukerstøtte kl 8-22.

Tydelige 3D-illustrasjoner

Mange av våre illustrasjoner er laget i 3D-verktøy som viser trafikksituasjonen så tydelig som mulig.

Bildene er laget for å gi deg den beste muligheten til å forstå oppgaven, og selv om trafikksituasjonen er vanskelig, skal det være lett å se hva som skjer.

Den sikre vegen til førerkortet

I en kundeundersøkelse oppga 81% av våre elever at de stod på teoriprøven (kl. B) på første forsøk.

Det må jo sies å være bra, når bare 49% bestod teoriprøven hos Statens Vegvesen det samme året.

Dine resultater

Henter resultater...

Ikke nok data

Du har ennå ikke tatt denne prøven nok ganger til at vi kan vise din statistikk. Du må ha tatt minst 2 prøver før statistikken dukker opp.

Her kommer din statistikk

Vi setter sammen en fin statistikk som gjør det enkelt å se fremgangen din over tid. Lag en konto for å se dine resultater.

[[passed*100|number:0]]% bestått
[[passed*100|number:0]]% bestått
100%
80%
60%
40%
20%
0%
[[result]]

Hva får jeg?

Du får tilgang til alle oppgavene våre for teoriprøven for moped. I dag har vi 354 oppgaver tilgjengelig i denne klassen.

Teoriprøven for moped er organisert i 8 forskjellige tema, som du kan lese mer om under.

Hvordan fungerer det?

Tilgangen starter i det øyeblikket du betaler, og er gyldig ut den perioden du har betalt for. Tilgangen kan ikke settes på pause.

Når du har betalt og er innlogget, gir nettsiden deg automatisk tilgang til alle oppgavene. Når du starter en prøve kan du velge enten en kort prøve (10 oppgaver) eller en fullstendig prøve (30 oppgaver). Nettsiden velger da tilfeldig ut riktig antall oppgaver fra hele vår database med oppgaver.

Underveis i prøven får du se fasiten på oppgavene, med en forklaring. Noen oppgaver har også ekstra bilder når du ser fasiten, slik at du får sett situasjonen fra en annen vinkel.

På slutten av prøven får du en oppsummering på om du stod eller ikke. Du kan ha maksimalt 5 feil (av 30 oppgaver) for å bestå prøven.

Temaer

Vi dekker alle 8 temaene som er beskrevet i læreplanen.

 • Førerkort og opplæring

  Dette er tema 2.1 i læreplanen for førerkortklasse M 146. Hovedmomenter:
  • Grunnregel for atferd i trafikk.
  • Førerkortklasser og vilkår for å erverve førerkort.
  • Førerkort klasse M 146 gir også førerrett for 3- og 4-hjuls moped.
  • Vilkår for å kunne øvingskjøre.
 • Sikker kjøring

  Dette er tema 2.2 i læreplanen for førerkortklasse M 146. Hovedmomenter:
  • Sammenhengen mellom fart og observasjon.
  • Sammenhengen mellom fart og skadeverk ved typiske mopedulykker.
  • Begrepet reaksjonstid, bremsestrekning og stopplengde.
  • Stoppstrekning ved varierende fart og veggrep, temperaturer, nylagt asfalt, vann og vegoppmerking.
  • Veggrepets betydning for bremsing, styring, kurvekjøring og de fysiske lover som gjelder.
  • Hvordan en mopedfører kan skape sikkerhetssoner rundt kjøretøyet.
  • Hvordan kjøring med to-hjuls moped skiller seg fra kjøring med 3- og 4-hjuls moped med hensyn til kjøreteknikk og plassering.
  • Bruk av verneutstyr.
 • Eiers og brukers ansvar

  Dette er tema 2.3 i læreplanen for førerkortklasse M 146. Hovedmomenter:
  • Fører og eiers ansvar.
  • Registrering og eierforhold.
  • Vognkort og førerkort.
  • Forbud mot å foreta endringer ved kjøretøyet i forhold til originalutførelsen.
  • Forbud mot å kjøre med passasjer.
  • Forsikring og økonomisk ansvar.
  • Offentlige reaksjoner.
  • Rusmidler, tretthet, sykdom og kjøring med motorvogn.
  • Trafikkuhell, herunder plikter, etikk, empati og sikkerhet.
 • Kjøretøykunnskap

  Dette er tema 2.4 i læreplanen for førerkortklasse M 146. Hovedmomenter:
  • Bestemmelser i vegtrafikkloven som gjelder registrering av motorvogn og ansvar for kjøretøyets tilstand.
  • Vognkort og kjøretøyets instruksjonsbok, og at disse dokumentene gir opplysninger om kjøretøyet.
  • Fremgangsmåter for å vurdere kjøretøyets generelle tekniske tilstand og virkemåte i forhold til bruk, sikkerhet og miljø.
  • Metoder for å oppdage feil og slitasjer på kjøretøyet. Dette gjelder spesielt
   • Bremser
   • Felg og dekk
   • Styring
   • Lys
   • Retningslys
   • Lydsignal
 • Vegen og trafikkmiljøet

  Dette er tema 3.1 i læreplanen for førerkortklasse M 146. Eleven skal gjøre rede for hva som menes med veg og trafikkmiljø. Eleven skal vite hva som regnes som veg, kjørebane, kjørefelt og vegkryss ved at eleven kan beskrive og mest mulig forstå hensikten med:
  • Refuger og lignende anlegg.
  • Busslommer.
  • Felt for fartsøkning og fartsreduksjon.
  • Vegens skulder.
  • Gang og sykkelbane.
  • Gang og sykkelveg.
  • Kollektivfelt.
  • Vite hvilken informasjon vegoppmerking og skilting gir om kjøreatferd.
  • Forstå hvordan skilting og vegoppmerking anvendes for å fremme trafikksikkerhet og/eller fremkommelighet i ulike vegmiljøer.
  • Vite betydningen av:
   • De lyssignal som benyttes.
   • Politimannens tegn.
   • Tegn skolepatrulje gir.
 • Mennesket i trafikken

  Dette er tema 3.2 i læreplanen for førerkortklasse M 146. Eleven skal gjøre rede for hvilke muligheter og begrensninger mennesket har i trafikken. Temaet bygger på kjøreprosessen fra trafikalt grunnkurs. Hovedmomenter:
  • Forstå at kjøring med motorkjøretøy kan beskrives som sosial dyktighet som er påvirket av ulike verdier og holdninger i samfunnet.
  • Hvordan avstand og hastighet oppfattes.
  • Den betydning oppmerksomhet har i trafikken.
  • Kjenne til viktige faktorer som påvirker kjøreatferd og prestasjonsevne.
   • Personlighet og sosial tilpassing.
   • Følelsesmessige tilstander.
   • Tretthet.
   • Alder.
   • Rusmidler.
   • Sykdom og fysiske skader.
   • Andre trafikanter kan føle seg hindret når de tar igjen et kjøretøy som kjører sakte.
  • Andre trafikanter kan reagere ulikt når de blir hindret i å utføre ønsket handling.
  • Hvordan fører av moped kan bidra til at det ikke oppstår konflikter eller farlige situasjoner.
  • Andre trafikantgruppers begrensninger, barn, eldre og funksjonshemmede.
 • Trafikal atferd

  Dette er tema 3.3 i læreplanen for førerkortklasse M 146. Eleven skal gjøre rede for tydelig atferd i trafikken og de trafikkregler som gjelder for
  mopedkjøring. Hovedmomenter:
  • Forståelse for, de krav som stilles til fører av kjøretøy som beveger seg sakte i trafikken herunder observasjon/se reglene
  • Betydningen av trafikkreglenes bestemmelser om
   • Signal og tegn
   • Bruk av kjørebanen, herunder kollektivfelt
   • Kjøretøyets plass på vegen, herunder sporvalg
   • Kjøretøyets plassering ved svinging i vegkryss/rundkjøring
   • Vikeplikt
   • Lyskryss
   • Kjørefeltskifte
   • Særlige plikter ovenfor gående
   • Å gi fri veg for utrykningskjøretøy
   • Passering av planovergang
   • Forbikjøring og bli forbikjørt
   • Forbud mot kjøring med moped på motorveg
 • Kjøring under spesielle forhold

  Dette er tema 3.4 i læreplanen for førerkortklasse M 146. Eleven skal kjenne til risikofaktorer ved kjøring med moped i mørke og på glatt føre, ha kunnskap om riktig bruk av lys i mørket og riktig kjøring på glatt føre. Hovedmomenter:
  • Begrensninger i lysutstyr på moped
  • Riktig bruk av lys ved møting i mørket
  • Siktstrekning ved møting i mørket
  • Siktstrekning til gående ved bruk av fjernlys og nærlys i mørket
  • Faren ved at gående ikke bruker refleks
  • Risikoforhold ved parkering i mørket
  • Riktig lysbruk ved parkering i mørket
  • Ulike føreforhold, våt asfalt, is- og snøforhold
  • Vegens beskaffenhet i forhold til sand, jord, grus, diesel- og bensinsøl, løvfall osv.
  • Sammenhengen mellom føre og bremsestrekning
  • Konsekvenser ved tap av veggrep
  • Tiltak for å bedre veggrepet