Elbiler får ikke bruke alle kollektivfelt

Statens Vegvesen har bestemt at elbiler skal kastes ut av enkelte kollektivfelt i Oslo.

Fra 2. Juni og frem til 2020 skal en rekke tunneler i Oslo området oppgraderes. Dette vil føre til en kraftig reduksjon i kapasitet på vegnettet. På Ring 3 vil det i periodene med mest arbeid bli en kapasitetsreduksjon på hele 55%.

Få omkjøringsmuligheter gjør at man må sørge for at kollektivfeltene holdes åpne for kollektivtransport, og for nødetatene. Derfor vil man måtte stenge elbiler ute fra flere av kollektivfeltene.

Bloggen fortsetter etter annonsen

Teoriprøver tilgjengelig på Android, iOS og Windows

Vi har nå fått mobilapper til både Android, iOS og Windows. Last dem ned fra butikken til din enhet.

Man begynner å oppgradere Smestadtunnelen 1. Juni. Der skal det bygges et eget kollektivfelt forbi anleggsområdet. Dette vil ikke være åpent for elbiler.

Statens Vegvesen har gjort følgende vedtak:

Ring 3 – Elbiler får ikke tilgang til kollektivfeltet

E18 – Ingen elbiler i kollektivfeltet i perioden 06.00 – 09.00 inngående (øst) / Vækerø-Filipstad og i samme område 14.00 – 18.00 utgående (vest)

Man vil vurdere situasjonen fremover. Mot høsten er det store sannsynligheter for at det også blir stengt for elbiler i kollektivfeltet på strekningen Lysaker-Sandvika.

Dette trenger jo ikke å bety at alle kollektivfelt snart vil bli stengt for elbiler, men det er en klar indikasjon på at Statens Vegvesen tar problemstillingen seriøst, og at elbiltettheten nå utgjør en økende utfordring for trafikkflyten i kollektivfelt.