Vaierrekkverk er livsfarlige, eller er de det?

Noen mener liv vil reddes om vi bruker vaierrekkverk, andre mener de er livsfarlige…

Det har ikke vært oppført nye vaierrekkver i Norge siden 2006. En av de viktigste grunnene er frykten for at de kan være veldig farlige for motorsyklister. Interesseorganisasjoner for motorsyklister kalte de for eggedelere.

Nå går en annen interesseorganisasjon i bresjen for at vi skal ta vaierrekkverk i bruk igjen. Personskadeforbundet mener det vil redde liv fordi vi da raskt kan få flere møtefrie veger i Norge. Rekkverket krever mindre plass, og er rimeligere å installere. Vedlikeholdsutgiftene kan imidlertid være noe høyere.

Bloggen fortsetter etter annonsen

Teoriprøven for bil

Skal du ta førerkortet? Da må du ta teoriprøven. Med våre øvelsesprøver er du godt forberedt før du tar teoriprøven hos Statens Vegvesen.

Prøv gratis nå

Norsk Motorcykkel Union er fortsatt like sterkt i mot tiltaket, mens Svenske trafikkmyndigheter forteller om gode erfaringer. De mener vaierrekkverk ikke er farligere for motorsyklister enn andre andre typer rekkverk.

Statens Vegvesen stiller seg på linje med sine svenske kollegaer, og ønsker gjerne å føre opp vaierrekkverk i Norge. De får imidlertid nei fra Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Man kan kanskje spørre seg om denne avgjørelsen er basert på fakta eller synsing?