Vegvesenet slår ned på skilt langs veien

Visste du at du ikke har lov til å henge opp banner om et bryllup uten å søke om lov?

Bare i Bergen behandler Statens Vegvesen rundt 30 saker hvert år som omhandler distraherende reklame langs veien.


For å sette opp reklame som retter seg mot de som ferdes langs veien skal man søke om lov, og det er mye mer som er reklame enn det du kanskje tror. Til og med en plakat som forteller at dine venner har giftet seg kan være reklame. Statens Vegvesen sier at de ser på følgende som reklame:

“Alle ytringer som har til hensikt å fremme bestemte kommersielle, politiske eller ideelle interesser, eller kunngjøre private meninger eller hendelser.”


Oppfinnsomme løsninger er heller ikke lov


Du har sikkert sett tilhengere med store reklameskilt på plassert langs veien. Dette må man også søke om, dersom tilhengeren er plasser lett synlig fra veien, ikke er i drift, og står der for å fungere som reklame.


Forbudt på skilt og veiområdet


Det er også forbudt å henge opp plakter og lignende på skilt langs veien, og det er heller ikke lov å plassere reklame på eiendomsområdet som hører til offentlig vei. Dette kan for eksempel være rasteplasser og veiskulder.

Hvorfor?


Hvorfor slår Statens Vegvesen ned på reklame langs vegen? Det er i hovedsak to grunner. Den ene er at reklamen kan virke forstyrrende, og ta vekk oppmerksomheten fra kjøringen. Den andre er at reklamen noen ganger kan hindre sikt, og det kan naturlig nok raskt føre til farlige situasjoner.