Frossen laks kan gi speilblank vei

Avrenning fra lastebiler som frakter frossen fisk kan gi svært glatte veier


Daglig fraktes det store mengder frossen fisk på norske veier. Underveis tiner litt av isen som holder fisken kald, og renner ut av lastebilen, ofte i svinger og bakker. Om veien er kald nok fryser dette vannet til is, og gir en speilblank og svært glatt veibane.


Statens Vegvesen sier de i mange år har vært klar over at laksevogntog gir glatt veg. Spørsmålet flere nå stiller seg er om dette også gir flere ulykker på disse veiene


En av de veiene som trafikkeres mest av vogntog med frossen fisk i Norge er Fv. 714, som til og med på Statens Vegvesen sine nettsider kalles Laksevegen. De siste dagene har fleire nyhetsmedier rettet søkelys mot trafikksikkerheten på denne veien, og spurt om det økte antallet ulykker på denne veien kan skyldes is i vegbanen fra vogntogene.


Løsningen på problemet er tanker som samler opp smeltevannet, noe som koster ca. 20.000 kr å installere på ett kjøretøy.


Uansett kan dette være en liten tankevekker for oss, og vi må huske at enkelte veier, og enkelte partier kan være ekstremt glatte. Derfor er det lurt å ha et ekstra øye på veien når det er fare for frost, selv om det er tørt i været.