Halsa barne- og ungdomsskole

LIABØ
6683 VÅGLAND

marita.vaagland@halsa.kommune.no

Teoriprøven for bil

Skal du ta førerkortet? Da må du ta teoriprøven. Med våre øvelsesprøver er du godt forberedt før du tar teoriprøven hos Statens Vegvesen.

Prøv gratis nå