Helse Midt-Norge RHF

PRINSESSE KRISTINAS GATE 3
7030 TRONDHEIM

pal.inge.hilmo@stolav.no

Nettside

Klasser tilgjengelig: U

Teoriprøven for bil

Skal du ta førerkortet? Da må du ta teoriprøven. Med våre øvelsesprøver er du godt forberedt før du tar teoriprøven hos Statens Vegvesen.

Prøv gratis nå