Nordlandssykehuset HF Prehospital Klinikk, Ambulansetjenesten

Børsingveien 2
8075 BODØ

jan.grytvik@nordlandssykehuset.no

Klasser tilgjengelig: U

Teoriprøven for bil

Skal du ta førerkortet? Da må du ta teoriprøven. Med våre øvelsesprøver er du godt forberedt før du tar teoriprøven hos Statens Vegvesen.

Prøv gratis nå