Østfold fylkeskomm.gs avd. Ise

Papeibakken 5
1740 BORGENHAUGEN

janbjo3@ostfoldfk.no

Teoriprøven for bil

Skal du ta førerkortet? Da må du ta teoriprøven. Med våre øvelsesprøver er du godt forberedt før du tar teoriprøven hos Statens Vegvesen.

Prøv gratis nå