Lundstad Etterutdanning AS avd. Gjøvik- YSK

Bryggevegen 9
2821 GJØVIK

a.lundstad@hotmail.com

Nettside

Klasser tilgjengelig: YSKEG, YSKEP

Teoriprøven for bil

Skal du ta førerkortet? Da må du ta teoriprøven. Med våre øvelsesprøver er du godt forberedt før du tar teoriprøven hos Statens Vegvesen.

Prøv gratis nå