NBI Kompetansepartner A/S avd. Kjeller - YSK

Kjeller Vest 8
2007 KJELLER

tae@nbi.no

Nettside

Klasser tilgjengelig: YSKEG, YSKEP

Teoriprøven for bil

Skal du ta førerkortet? Da må du ta teoriprøven. Med våre øvelsesprøver er du godt forberedt før du tar teoriprøven hos Statens Vegvesen.

Prøv gratis nå