Sykehuset Innlandet HF

Kyrre Greppsgate 11, Prehospitale tjenester
2819 GJØVIK

pal.christian.tyskeberg@sykehuset-innlandet.no

Klasser tilgjengelig: U

Teoriprøven for bil

Skal du ta førerkortet? Da må du ta teoriprøven. Med våre øvelsesprøver er du godt forberedt før du tar teoriprøven hos Statens Vegvesen.

Prøv gratis nå