Forsvarets Kompetansesenter for Vognførerutdanning - utrykning

Sessvollmoen garnison, Bygning 0101-FKL/FTS/FKV
2058 SESSVOLLMOEN

olnass@mil.no

Nettside

Klasser tilgjengelig: U

Teoriprøven for bil

Skal du ta førerkortet? Da må du ta teoriprøven. Med våre øvelsesprøver er du godt forberedt før du tar teoriprøven hos Statens Vegvesen.

Prøv gratis nå