Sørlandet sykehus HF, Klinikk for prehospitale tjenester

Birkelandsveien 80
4790 LILLESAND

tor.olaf.billing@sshf.no

Nettside

Klasser tilgjengelig: U

Teoriprøven for bil

Skal du ta førerkortet? Da må du ta teoriprøven. Med våre øvelsesprøver er du godt forberedt før du tar teoriprøven hos Statens Vegvesen.

Prøv gratis nå