VIRK Voksenopplæring i Risør kommune

FURUMOVEIEN 1
4950 RISØR

harmen.boiten@risor.kommune.no

Teoriprøven for bil

Skal du ta førerkortet? Da må du ta teoriprøven. Med våre øvelsesprøver er du godt forberedt før du tar teoriprøven hos Statens Vegvesen.

Prøv gratis nå