Oslo universitetssykehus HF - Ullevål

Kirkeveien 166, bygg 30
0450 OSLO

UXAURJ@ous-hf.no

Nettside

Klasser tilgjengelig: U

Teoriprøven for bil

Skal du ta førerkortet? Da må du ta teoriprøven. Med våre øvelsesprøver er du godt forberedt før du tar teoriprøven hos Statens Vegvesen.

Prøv gratis nå